Po 17 latach działalności Teatr 21, grupa teatralna aktorów i aktorek z zespołem Downa i autyzmem, ma własną siedzibę. Świeżo wyremontowana przestrzeń, lokalu przy ul. Skoczylasa 10/12, niedaleko placu Hallera na Pradze-Północ, będzie służyć sztuce osób z niepełnosprawnościami.

Teatr 21 działa od 2005 roku. Założony początkowo jako amatorska grupa działająca przy szkole specjalnej, ewoluował w stronę profesjonalnego teatru zatrudniającego aktorów i aktorki z niepełnosprawnościami, głównie z zespołem Downa i autyzmem. W ostatnich latach jego działalność znacząco się poszerzyła. W ramach Centrum Sztuki Włączającej, powołane przez Teatr 21, realizowane są m.in. działania związane ze studiami o niepełnosprawności, wydawane są książki, organizowane są spotkania, rozmowy, wykłady, występy gościnne; swoją sztukę tworzą i prezentują artyści oraz artystki również spoza zespołu Teatru 21.

Oficjalne otwarcie nowego miejsca odbyło się 18 listopada 2022 o godz. 14:00. Tego dnia swoją premierę miało polskie tłumaczenie książki Lennarda J. Davisa „Ustanawianie normy”, wydanej w ramach serii książkowej z zakresu studiów o niepełnosprawności „Odzyskiwanie obecności”. Wieczorem od godz. 19:00 odbyła się oficjalnaparapetówka zatytułowana „Democratic disco”.

W sobotę 19 listopada o godz. 17:00 aktorka Teatru 21 – Barbara Lityńska przygotowała dla wszystkich wieczór swojej poezji. W ramach otwarcia Centrum Sztuki Włączającej - Teatr 21 swoje prace zaprezentowały artystki Karolina Wiktor i Nadia Markiewicz, a ich prezentacjom towarzyszyło spotkanie z artystką Karoliną Wiktor o godz. 11:00.

W świeżo wyremontowanej przestrzeni na Skoczylasa w dzielnicy Praga-Północ organizatorzy stworzyli także przestrzeń wystawienniczą, na którą składają się wybrane rekwizyty i elementy scenograficzne ze spektakli Teatru 21, które przybliżą gościom historię tego zespołu oraz sztukę jaką dotychczas stworzyli artyści z Teatru 21. W niedzielę 20 listopada w godz. 16:00-18:00 odbyło się również oprowadzanie po nowej siedzibie, które poprowadzili gospodarze nowej przestrzeni – aktorzy i aktorki Teatru 21.

Program Centrum Sztuki Włączającej - Teatr 21 jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.