Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" - pod takim hasłem w środę w budynku RSM Praga przy ulicy Ząbkowskiej 42 odbyła się debata społeczna z mieszkańcami Pragi-Północ. Miała ona na celu zdiagnozowanie zagrożeń mających wpływ na poczucie ich bezpieczeństwa. Organizatorem debaty społecznej o bezpieczeństwie z mieszkańcami Pragi Północ, która odbyła się w środę był Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI.

W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie RSM Praga przy ulicy Ząbkowskiej 42 uczestniczył Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI ds. Prewencji mł. insp. Paweł Glinka, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Mariusz Skiba, Kierownik Rewiru I Dzielnicowych asp. szt. Piotr Łapa, Oficer Prasowy KRP Warszawa VI kom. Paulina Onyszko, dzielnicowi, radni z Urzędu Dzielnicy Praga Północ, Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Jarosław Kowal, Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Królikowska, Naczelnik VI Oddziału Straży Miejskiej Pan Maciej Świątek oraz Pani Katarzyna Lisiecka z Praskiego Centrum Pomocy Bliźniemu.

Na wstępie kom. Paulina Onyszko podziękowała mieszkańcom za udział w spotkaniu. Następnie przedstawiła funkcjonariuszy reprezentujących Policję, straż miejską i osoby stojące na czele instytucji obecne na debacie. Następnie głos zabrali dzielnicowi, którzy poinformowali o swoich rejonach służbowych.

W kolejnej części spotkania mł. insp. Paweł Glinka omówił wnioski zgłoszone przez mieszkańców podczas wrześniowej debaty i działania podjęte przez Policję.

Pan Maciej Świątek odniósł się natomiast do działań Straży Miejskiej w odpowiedzi na zgłoszone wnioski. Zachęcał do wykorzystywania aplikacji 19115, by zgłaszać służbom niepokojące sytuacje.

Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI mł. insp. Paweł Glinka podkreślił ogromną rolę współpracy mieszkańców z policją w celu poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy. Zachęcał zebranych do informowania dzielnicowych o wszelkich niepokojących zdarzeniach, a także do udziału w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez spółdzielnie i administracje, które również mają na celu właściwą wymianę informacji o niepokojących zdarzeniach.

Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Mariusz Skiba przypomniał o możliwości dokonywani zgłoszeń za pośrednictwem aplikacji "Moja Komenda" i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcił wszystkich do korzystania z tych narzędzi.

Główna część debaty należała do mieszkańców, którzy przedstawili swoje postulaty dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazywali obszary, w których wymaga ono poprawy. Dotyczyły one głównie osób bezdomnych koczujących na klatkach schodowych bądź osób mogących zażywać substancje zabronione w okolicy bloków i je posiadać. Inne uwagi dotyczyły osób grupujących się na skwerach i spożywających alkohol, zaśmiecających i zanieczyszczających teren publiczny. Mieszkańcy poprosili również o częstsze kontrole podwórzy przez umundurowane patrole piesze.

Dużo uwagi poświęcono kwestii osób bezdomnych. Przedstawiciele służb i instytucji z nimi współpracujących wskazali, jakie można podjąć działania, jeśli osoby te dopuszczają się naruszenia przepisów prawa.

W trakcie spotkania dzielnicowi rozdali mieszkańcom ulotki informujące o tym, jak nie dać się oszukać, jak nie paść ofiarą złodzieja, i jak właściwie zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem. Część osób wzięła również udział w badaniu ankietowym. Uczestnicy debaty po spotkaniu mogli porozmawiać z dzielnicowymi w swoich indywidualnych sprawach.