Data: 31-07-2022

Źródło: Informacja z Ministerstwa Finansów

W odpowiedzi na zgłaszane prośby termin przesyłania prac i innych dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie został przedłużony do 3 sierpnia 2022 r. W tym roku tematem pracy konkursowej są nowe metody ograniczania luki podatkowej. To duże wyzwanie, które stoi obecnie nie tylko przed polską administracją skarbową, ale też społecznością międzynarodową.

Uczestnicy konkursu będą mieli realny wpływ na propozycję kierunków działań, jakie może podjąć Ministerstwo Finansów w celu ograniczania luki podatkowej. Jakie działania uszczelniające system podatkowy mogłyby zostać wdrożone w Polsce? Czy inne kraje mogłyby być dla nas inspiracją w tym obszarze? Jaką rolę dla ograniczania unikania opodatkowania ma współpraca międzynarodowa administracji podatkowych? Z tymi pytaniami zmierzą się uczestnicy konkursu.

Konkurs nie jest kierowany jedynie do prawników. W tej edycji ponownie umożliwiliśmy rozwiązanie zadania analitycznego z zakresu ekonomii opodatkowania. To od decyzji uczestników zależy, którą z form pracy konkursowej wybiorą.

Jak wziąć udział w konkursie? Pisemną pracę konkursową pt. „Nowe metody ograniczania luki podatkowej” albo rozwiązanie zadania analitycznego (ocena rentowności przedsiębiorstw) złóż do 25 lipca 2022 r. przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. Uwaga! Praca pisemna nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12, zaś zadanie analityczne musi zostać rozwiązane w pakiecie Stata lub środowisku R. Raport nie powinien być dłuższy niż 4 strony A4.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu:

  • do 3 sierpnia 2022 r.– termin przesyłania zgłoszeń,
  • do 5 sierpnia 2022 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
  • 8-19 sierpnia 2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 26 sierpnia 2022 r. – publikacja wyników na stronie MF gov.pl/finanse/podatkowi-liderzy.

Podatkowym liderom oferujemy:

  • Płatny staż w Ministerstwie Finansów, a w jego ramach m.in.:
  • Udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce rozwiązań podatkowych,
  • Możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez MF.

To jeden z artykułów w branży biura rachunkowe Praga Północ.