Data: 31-07-2022

Źródło: Informacja z Ministerstwa Finansów

Niskie Podatki to 12 procent PIT dla podatników na skali podatkowej. Z obniżonej stawki podatku korzystają m.in. pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci, ale również osoby osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Także ci, którzy nie ustalają dochodu na podstawie ksiąg podatkowych, ale opłacają zaliczki na podatek na podstawie decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego od dochodu ustalonego na podstawie norm szacunkowych, czyli w sposób uproszczony.

Dla takich podatników, zaliczki na podatek dochodowy są ustalane na podstawie złożonej przez nich deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym (formularz PIT-6), a roczny podatek rozliczają w zeznaniu PIT-36, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

Podatnicy chcący skorzystać z niższej stawki podatku nie muszą jednak czekać do rozliczenia rocznego. Wolno im bowiem pomniejszać ustaloną przez naczelnika kwotę zaliczki na podatek o 29,4 proc. Pomniejszenie to odpowiada obniżeniu z 17% do 12%, tj. o 5 punktów procentowych, stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Pomniejszenia wpłacanej zaliczki podatnicy mogą dokonać za miesiące od lipca do grudnia 2022 r., co oznacza, że mogą skorzystać z preferencji już w zaliczce za lipiec wpłacanej do 20 sierpnia 2022 r.

To jeden z artykułów w branży biura rachunkowe Praga Północ.