Data: 13-03-2022

Przedszkole, to miejsce, gdzie uczęszczają dzieci w wieku od około 3 lat do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Placówki, jako instytucje opiekuńczo-wychowawcze, mają określone cele i zadania zawarte w aktach prawnych takich jak Prawo oświatowe czy statut przedszkola.

Do najważniejszych zadań instytucji należą - kształtowanie umiejętności społecznych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wspomaganie dzieci w czynnościach intelektualnych. W dzisiejszych czasach, dzieci w przedszkolach mogą rozwijać się na różnych płaszczyznach, od zajęć teatralnych, poprzez muzyczne czy sportowe. Swoboda i twórcze działania wzmacniają poczucie własnej wartości oraz bezpieczeństwa.

Edukacja malucha już od najmłodszych lat powinna być wspomagana poprzez różnego rodzaju zabawy edukacyjne, w czasie których dzieci uczą się rozumieć różne zjawiska, a tym samym poznawać siebie i swoje otoczenie. Niektóre placówki stawiają na wychowanie przez sztukę. Zabawy dostosowane są do wieku dzieci, mają pobudzić ich myślenie, rozwijać mowę i umiejętności. W takiej placówce często działa teatr dziecięco-nauczycielsko-rodzicielski, którego tradycją jest prezentowanie dziecięcych sztuk teatralnych dla publiczności.

Profile mogą być także nastawione na ekologię i wychowanie w poszanowaniu dla roślin i zwierząt. Często w tego typu placówkach są ogrody z rabatkami kwiatowymi i warzywniakami gdzie dzieci mogą sadzić rośliny i obserwować ich rozwój. Coraz więcej przedszkoli dostosowywanych jest dla dzieci niepełnosprawnych.

Dotyczy to również placówek na terenie Pragi-Północ. Tego typu przedszkole powinno być wyposażone w odpowiedni sprzęt do terapii indywidualnych, taki jak gabinet psychologiczny, logopedyczny. Konieczna jest obecność pedagoga specjalnego. Natomiast dzieci rozwijają szacunek i tolerancję poprzez integrację z rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Praga-Północ może pochwalić się kilkunastoma przedszkolami, zarówno prywatnymi jak i państwowymi. Ich podstawowe funkcje będą takie same, natomiast wizja i kierunek działania mogą się różnić. Ważne, by wybrać placówkę jak najlepiej odpowiadającą zdolnościom i zainteresowaniom malucha.

Przedszkola Praga Północ - zobacz liste przedszkoli w naszej dzielnicy.