Biura rachunkowe, podatkowe - Praga-Północ

W dzielnicy Praga-Północ działa kilkadziesiąt biur rachunkowych i podatkowych, które pomagają pozyskiwać fundusze europejskie, oferują doradztwo podatkowe, finansowe, rachunkowe i księgowe. Biura rachunkowe i podatkowe na terenie Pragi-Północ świadczą usługi w zakresie obsługi kadrowej i rozliczeń z ZUS, sporządzania deklaracji podatkowych i składania ich w Urzędach Skarbowych, prowadzenia postępowań podatkowych, odwołań w sprawach podatkowych a także w zakresie reprezentacji przed organami skarbowymi, ZUS oraz NSA. Szukasz dobrego księgowego do prowadzenia finansów swojej firmy? Wybierz jedno z biur rachunkowych zlokalizowanych na Pradze-Północ.

2865

Prowadzisz firmę i szukasz wsparcia w prowadzeniu księgowości? Nie masz pełnej wiedzy o przepisach podatkowych i nie chcesz popełnić błędów? Na terenie Pragi-Północ znajdziesz biura rachunkowe ze specjalistami, którzy pomogą Ci w prowadzeniu firmy. Doświadczeni doradcy z biur podatkowych rozwieją Twoje wątpliwości związane z zawiłym systemem podatkowym.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy większą firmę, warto powierzyć obsługę księgowo-podatkową doświadczonym i kompetentnym osobom. W zależności od specyfiki firmy, pracownicy biur rachunkowych dokładnie analizują indywidualne potrzeby klienta, starając się wybrać jak najlepsze rozwiązanie.

Biura rachunkowe na Pradze-Północ opiekują się klientem od momentu założenia działalności, przez okres jej trwania, aż po ewentualną likwidację. Będziesz mieć pewność, że opiekę nad Twoimi sprawami podatkowymi sprawują doświadczeni specjaliści, a nie tylko automatyczne systemy księgowe. Biuro podatkowe zadba, aby klient mógł spokojnie skupić się na prowadzeniu właściwej działalności, bez martwienia się o kwestie rozliczenia z Urzędem Skarbowym czy Urzędem Miasta.

Biura podatkowe znajdujące się na terenie dzielnicy Praga-Północ oferują usługi między innymi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Dodatkowo możemy liczyć na pomoc w przypadku kontroli podatkowej i skarbowej, a także przy przeprowadzaniu audytu.

Zakres usług biura rachunkowego może dotyczyć kwestii księgowych jak na przykład prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wysyłania deklaracji podatkowych. W zakresie usług kadrowo płacowych biuro może zająć się sporządzaniem raportów rozliczeniowych, przekazywaniem do ZUS-u wymaganych wniosków czy też prowadzeniem różnych ewidencji i list.

Biuro rachunkowe posiada odpowiednie licencje i certyfikaty i bierze pełną odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację. Przygotowując dokumenty do kontroli, pisząc odwołania i sprostowania, a także reprezentując przedsiębiorcę w urzędach czy postępowaniach podatkowych, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

Biura rachunkowe działające na terenie dzielnicy Praga-Północ, mają w swojej ofercie:

 • Księgi handlowe:
  • prowadzenie - ewidencji VAT i sporządzenie deklaracji VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.
  • sporządzanie - niezbędnych wydruków księgi i rejestrów, deklaracji rocznych, sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych VAT i VAT-UE oraz PIT i CIT, oraz sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego.
  • przygotowanie - dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów oraz rocznego sprawozdania finansowego, czyli bilans i rachunek zysków oraz strat.
  • wyliczanie - wysokości podatku należnego z tytułu PIT, CIT i VAT.
  • pozostałe usługi w zakresie ksiąg handlowych, takie jak opracowanie strategii rachunkowości, przechowywanie dokumentacji księgowej, monitoring zobowiązań i należności, obsługa księgowa transakcji zagranicznych oraz kontrole rachunkowe dokumentów księgowych.
 • Obsługę Kadrowo-Płacową:
  • sporządzanie - rocznych deklaracji PIT-11 i PIT-40 oraz sporządzanie i przesyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • rejestracja - firmy i pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  • przygotowywanie - dokumentów związanych z umową o pracę i umową cywilno-prawną, wśród nich przygotowanie świadectw i umów o pracę, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umów o pracę, listy płac oraz listy wypłat z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło.
  • prowadzenie - dokumentacji kadrowej
  • ewidencjonowanie - wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich
  • wyliczanie - miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców
 • Obsługę Księgi Przychodów i Rozchodów:
  • prowadzenie - ewidencji środków trwałych i wyposażenia, ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów oraz prowadzenia ewidencji VAT i sporządzenia deklaracji VAT.
  • sporządzanie - deklaracji rocznych, niezbędnych wydruków księgi i rejestrów, obowiązkowych sprawozdań statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego oraz sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych PIT, VAT i VAT-UE.
  • wyliczanie - wysokości podatku należnego z tytułu PIT i VAT.
 • Obsługę Ryczałtu Ewidencjonowanego:
  • wyliczanie - wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT.
  • prowadzenie - ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia i ewidencji VAT, oraz sporządzenie deklaracji VAT.
  • sporządzanie - wydruków księgi i rejestrów, sporządzanie deklaracji rocznych oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych PIT, VAT i VAT-UE.
  • Pozostałe Usługi:
  • Pomoc przy zakładaniu firmy
  • Doradztwo rachunkowe
  • Porady podatkowe

Jaka są ceny w biurach rachunkowych na Pradze-Północ? Prezentujemy przykładowy cennik:

 • Prowadzenie księgi handlowej - od 380 złotych
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów - od 180 złotych
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej - od 170 złotych
 • Obsługa kadrowo-płacowa - od 35 złotych za jedną osobę

Powyższy cennik w biurach rachunkowych na terenie Pragi-Północ jest przykładowy i w rzeczywistości ceny mogą się różnić.

Branże