Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Północ zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w akcji Rejestracji Dawców Komórek Macierzystych, którą mocno wspieramy i przy której realizacji współpracujemy z Fundacją DKMS i Palestrą Pływania.

4 października 2022 roku, w godzinach 13:00 - 18:00, boisko Szkoły Podstawowej nr 50 przy DOSiR Praga-Północ, ul. Jagiellońska 7.

04.10.2022 (wtorek)
Godzina rozpoczęcia: 13:00
Boisko Szkoły Podstawowej nr 50
Ulica Jagiellońska 7