Większa część rejonu Nowej Pragi otoczona jest ochroną konserwatora zabytków. W rejestrze zabytków znajdują się dwa zespoły budowlane i dwa przemysłowe, układ urbanistyczny przy ulicy Małej, jedenaście obiektów oraz zespół koszarowy przy ulicy 11 Listopada.

Wpisem objętych jest również dużo innych budynków jak całe układy urbanistyczne ulic Ząbkowskiej, Małej, Brzeskiej i Targowej oraz układ urbanistyczny osiedla Praga I, jak również zakładów przemysłowych i pojedynczych kamienic wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Wileńskiej, Targowej, Inżynierskiej, Ząbkowskiej i Małej. W gminnej liście zabytków figuruje przeszło 150 obiektów z regionu Nowej Pragi.

W 2008 roku warszawski konserwator zabytków Ewa Nekanda-Trepka zasugerowała, żeby całą Nową Pragę otoczyć ochroną w postaci parku kulturowego.

Główne zabytki Pragi-Północ:

  • Budynek Dyrekcji Kolei Państwowych przy ulicy Targowej 74 - jest to obiekt okrojony aleją Solidarności i ulicą Wileńską. Składa się z 2 budynków mieszkalnych oraz 5 obiektów biurowych. Obecnie znajduje się tam Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółka Polskie Linie Kolejowe S.A. i dziewięć central kolejowych związków zawodowych. Budynek budowano w latach 1928-1929, według planu Mariana Lalewicza. W czasie powstania warszawskiego 1 sierpnia obiekt został opanowany na kilkanaście godzin przez powstańców. Od 10 do 14 września 1944 roku na terenie obiektu odbywały się walki o Dworzec Wileński, które zostawiły w budynku liczne znaki po nabojach. Do dnia 14 września 1944 roku w budynku umieszczono siedzibę władz miejskich. W lutym 1945 roku piastował przejściową rolę siedziby rządu lubelskiego. W latach 2014-2015 roku budynek został odnowiony. 23 marca 2015 roku na gmachu umieszczono szklaną tablicę otaczającą znaki po nabojach z tabliczką informacyjną o walkach z powstania warszawskiego.
  • Kościół Matki Bożej Loretańskiej przy Ratuszowej - jest to kościół umiejscowiony na Pradze-Północ, ulokowany przy ulicy Ratuszowej 5. Jest najstarszym kościołem właściwej Pragi i jednym z najstarszych świątyń po tej stronie Wisły, a zarazem kościół parafialny parafii Matki Bożej Loretańskiej. Budowa kościoła połączona jest z zakonem bernardynów, sprowadzonym tutaj w 1617 roku przez żonę kanclerza królewskiego koronnego Feliksa Kryskiego, Zofię. W tymże roku kamień węgielny pod kościół i klasztor, w asyście króla Zygmunta III Wazy i całego dworu, poświęcił biskup płocki Henryk Firlej.
  • Bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana przy Floriańskiej - jest potocznie nazywana także kościołem św. Floriana. Jest to kościół parafialny o kategorii bazyliki mniejszej i funkcji katedry diecezji warszawsko-praskiej zlokalizowany przy ulicy Floriańskiej 3 na Starej Pradze. Jest siedzibą parafii św. Michała Archanioła i św. Floriana. Bazylikę zbudowano w latach 1888-1901 według planu Józefa Piusa Dziekońskiego. Kościół jest zwrócony przodem do alei Solidarności i placu Weteranów 1863 roku.
  • Stara rozlewnia spirytusu "Rektyfikacja Warszawska" znajdująca się przy ulicy Ząbkowskiej 27/31 - jest to skład dawnej wytwórni wódek umiejscowiony na Pradze-Północ i system obiektów przemysłowych z końca XIX wieku, utrzymany w stylu neogotyckim. Cały układ przemysłowy obejmuje przestrzeń około 50 000 metrów kwadratowych i położony jest pomiędzy ulicami Nieporęcką, Markowską, Białostocką oraz Ząbkowską. Fabryka Wódek "Koneser" powstała w miejscu dawnego folwarku na Szmulowiźnie, w centrum Starej Pragi.
  • Cerkiew Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny przy alei Solidarności - inaczej nazywana Soborem Metropolitalnym, jest to cerkiew Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zlokalizowana przy alei Solidarności 52 na Pradze Północ. Zbudowano ją w latach 1867-1869 dla społeczności rosyjskiej, masowo przebywającej na Pradze. Luksusowe wnętrze cerkwi ozdabiają barwne polichromie i niezwykle bogaty ikonostas.
  • Zajezdnia tramwajowa Praga przy ulicy Kawęczyńskiej - jest to przelotowa zajezdnia tramwajowa znajdująca się przy ulicy Kawęczyńskiej 16 na Pradze-Północ. Zajezdnia zbudowano w latach 1923-1925 według wzorca Juliusza Dzierżanowskiego. 1 marca 1925 roku oficjalnie przekazano do eksploatacji halę zajezdni mogącą zmieścić nawet 212 wagonów tramwajowych - była to największa wozownia przedwojennej Warszawy. Hala dysponowała piętnastoma torami, a wjazd do niej mieścił się od ulicy Kawęczyńskiej, na zachód od hali zajezdni, na której wyjątkowo położono tory. W 1929 roku jedno z miejsc w zajezdni zmieniono na podstację trakcyjną "Praga" o mocy 3000 kW, którą otworzono 29 października.
  • Budynek Komory Wodnej przy ulicy Kłopotowskiego 1 - jest to klasycystyczny obiekt w obwodzie Starej Pragi. Wybudowany został w latach 1824-1825. Obecnie sprawuje funkcję dzielnicowego Urzędu Stanu Cywilnego. Obiekt wykonany został wedle planu Antonio Corazziego. Struktura jest wsparta na słupach i złożona jest z wyższego centralnego elementu i regularnych bocznych skrzydeł. Na elewacji obiektu znajduje się płaskorzeźba w trójkątnym tympanonie, zrealizowana przez Tomasza Accardiego. Przedstawiony na niej został Neptun na rydwanie zaprzężonym w cztery konie o rybich ogonach. W dolnych brzegach trójkątnej płaskorzeźby znajdują się dwa delfiny.

Źródła:
Warszawa.wiki
Wikipedia