OPTI-PROFIT Bożena Góralczyk

Ząbkowska 22/24/26/m.95
03-735 Warszawa
Historia firmy i jej prezentacja

W naszym biurze rachunkowym, specjalizujemy się w świadczeniu usług rachunkowo-księgowych oraz rozliczeniowych dla różnorodnych podmiotów gospodarczych. Nasze biuro oferuje szeroki zakres usług, w tym prowadzenie pełnej księgowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeń VAT, ZUS-owskich oraz wypełnianie wszelkiego rodzaju dokumentów i formularzy.

Nasi wykwalifikowani specjaliści są w stanie zapewnić kompleksową obsługę finansowo-księgową, co pozwala naszym klientom na skoncentrowanie się na swojej głównej działalności. W naszym biurze rachunkowym korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych i oprogramowania, aby zapewnić najwyższą jakość usług i maksymalną efektywność naszej pracy.

Nasza kadra składa się z wykwalifikowanych księgowych, którzy są w stanie pomóc naszym klientom w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów finansowych i podatkowych.

Gwarantujemy profesjonalną obsługę, a nasze procedury postępowania są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zaufało nam już wielu klientów, a ich zadowolenie stanowi dla nas największą nagrodę za naszą ciężką pracę.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i skontaktowania się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.

Wykaz produktów i usług

W zakresie kadr i płac, oferujemy:

 • Doradztwo - w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych
 • Naliczanie - wynagrodzeń i innych świadczeń pracy, wynagrodzenia pracowników
 • Pomoc - w wyborze formy zatrudnienia pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • Prowadzenie - akt osobowych i kart wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie - pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy (urlopów okolicznościowych, zwolnień lekarskich itp.)
 • Sporządzanie - list płac, rocznych deklaracji o dochodach pracowników (PIT - 11, PIT - 4R), dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Wyliczanie - przysługujące urlopy oraz inne świadczenia pracownicze

W zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oferujemy:

 • Prowadzenie -  ewidencji przychodów i kosztów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, dla celów podatku VAT, nadzoru nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • Przygotowanie - informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS
 • Reprezentację - Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • Sporządzanie - deklaracji podatkowych

W zakresie ksiąg rachunkowych, oferujemy:

 • Opracowania - wdrażania zasad rachunkowości, wyceny aktywów i pasywów, informacje o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS
 • Prowadzenie - księgi rachunkowej, ewidencji środków trwałych, ewidencji dla celów podatku VAT, nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • Reprezentację - Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • Sporządzanie - sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych do GUS

W zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oferujemy:

 • Prowadzenie - ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, ewidencji dla celów podatku VAT, nadzoru nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • Przygotowanie - informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS
 • Reprezentację - Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • Sporządzanie - deklaracji podatkowych
191