W 2022 roku Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ zorganizowała 311 lekcji bibliotecznych i tematycznych połączonych z działaniami warsztatowymi dla 5177 dzieci z praskich szkół i przedszkoli.

Dodatkowo 7665 mieszkańców dzielnicy Praga-Północ skorzystało z 1330 działań edukacyjno- kulturalnych. W celu rozbudzania zainteresowań książką i literaturą w 2022 roku przeprowadzono „Wyzwania czytelnicze” z nagrodami, w których wzięło udział  128 czytelników w różnym przedziale wiekowym.

Biblioteka propaguje czytelnictwo, integruje lokalną społeczność i daje możliwość twórczego spędzania czasu wolnego dla Naszych czytelników.