23 stycznia w szkole podstawowej nr. 30 im. Powstańców styczniowych, przy ul. Kawęczyńskiej odbyły się uroczystości upamiętniające patronów szkoły.

W imieniu Zarządu Dzielnicy wzięli w nich udział Pan Jacek Jeżewski - Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ i Pan Jacek Wachowicz. Wśród gości znaleźli się Powstańcy Warszawscy, Panowie Zbigniew Daab ps. Kapiszon oraz Kazimierz Olesiński ps. Sęp, Radni Dzielnicy Praga-Północ Barbara Domańska, Hanna Jarzębska, Daniela Komosa, Andrzej Sowa a także Pani Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Pan Poseł Paweł Lisiecki.

Dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom, jeszcze raz składamy najlepsze życzenia i dziękujemy za kultywowanie pamięci o wydarzeniach stycznia 1863 roku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia podczas następnych tak wspaniałych uroczystości.

W naszej dzielnicy pamięć o Powstańcach roku 1863, jest szczególnie zauważalna. Poczynając od szkoły w której odbyły się uroczystości, noszącej dumne imię Powstańców 1863 r., w której w setną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odsłonięto pamiątkową tablicę - "BOHATEROM WALK O WOLNOŚĆ NARODU W SETNĄ ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO HOŁD SKŁADA MŁODZIEŻ SZKOŁY PODST. NR 30 IM. POWSTAŃCÓW 1863 (22 I 1963)".

Mamy również tablicę, którą wmurowano w dawnym domu weteranów przy ulicy Floriańskiej (obecnie Kuria Warszawsko-Praska) w roku 1983 w 120. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego „W TYM DOMU W LATACH 1924-1939 MIEŚCIŁO SIĘ SCHRONISKO WETERANÓW POWSTANIA 1863 ROKU TABLICĘ WMUROWANO W 120 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO DNIA 22 STYCZNIA 1983 R. ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH PRAGA PÓŁNOC.”

Nieopodal tego miejsca, znajduje się Plac Weteranów 1863 r. przy zbiegu alei Solidarności i ulicy Sierakowskiego.

Praga-Północ pamięta! Cześć i chwała bohaterom!