Data: 01-08-2022

Źródło: Informacja z Ministerstwa Finansów

Najważniejsze zmiany:

  • Niższy, bo zaledwie 12 proc. PIT
  • Kwota wolna od podatku 30 tys. zł
  • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
  • Wyższy, 32 proc. podatek płacony dopiero od nadwyżki ponad 120 tys. zł.
  • Kolejne korzystne zmiany dla pracowników od 1 stycznia 2023 r.

Stawka podatku dla osób, które zarabiają rocznie do 120 tys. zł, wyniesie 12 proc. zamiast dotychczasowych 17 proc. To oznacza obniżenie nominalnej stawki podatku o prawie 1/3. Zmiana dotyczy podatników na skali, m.in. pracowników i zleceniobiorców.

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł to finał procesu, który rozpoczęliśmy 5 lat temu. W 2016 r. kwota wolna dla najmniej zarabiających wzrosła z ok. 3,1 tys. zł do 6,6 tys. zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł. Teraz wzrasta ona z ok. 11 proc. do ok. 40 proc. przeciętnego rocznego wynagrodzenia.

Dzięki zmianom podatkowym niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT wskutek reformy klina. Podatku dochodowego, dzięki podniesieniu kwoty wolnej, nie będą płacić osoby mniej zarabiające oraz prawie 2/3 emerytów i rencistów.

Upraszczamy rozliczenie PIT – rezygnujemy z tzw. ulgi dla klasy średniej. Podatnicy, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem hipotetycznym wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej. Każdy przypadek zostanie wychwycony – nawet jeśli będzie dotyczył 1 na 1000 podatników.

Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrasta o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Podatek w wysokości 32 proc. zapłaci o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys.

Przy zbiegu umów (tytułów) pomniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającą podatek będzie mogło stosować aż 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS), przy czym każdy z nich w takiej części (np. po 1/36), aby łączna kwota pomniejszenia stosownego przez wszystkich płatników w tym samym miesiącu nie przekroczyła 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

Zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. W tym samym terminie, umożliwimy rozliczanie kwoty wolnej w zaliczkach również przy umowach zlecenia.

Wspieranie legalnego zatrudnienia to ważny krok w kierunku likwidacji szarej strefy. Pracownik, który zgłosi nieprawidłowość, nie będzie musiał płacić zaległych podatków za zatrudnianie go na czarno. Od 2022 r. to pracodawcy – w razie ujawnienia tych nieprawidłowości – zapłacą niezapłacone podatki i składki za pracownika i nie zaliczą ich do podatkowych kosztów. Będą też zaliczać do swoich przychodów - za każdy miesiąc, w którym stwierdzono nielegalne zatrudnienie - równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. W tym samym terminie, umożliwimy rozliczanie kwoty wolnej w zaliczkach również przy umowach zlecenia.

Jest to jeden z artykułów w branży biura rachunkowe Praga-Północ